خرداد ۲۱, ۱۳۹۵
کار آزمایی بالینی

کار آزمایی بالینی ۴ مطالعات بدون شاهد

کار آزمایی بالینی – قسمت چهارم مطالعات بدون شاهد به این دسته از مطالعات که مداخله وجود دارد ولی گروه […]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵
کار آزمایی بالینی

کار آزمایی بالینی (۳) Clinical Trial

کار آزمایی بالینی – قسمت سوم کار آزمایی بالینی  با شاهدهای متوالی: sequential controls -خود شاهد شده: در این کار […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
کار آزمایی بالینی

کار آزمایی بالینی (۲) Clinical Trial

کار آزمایی بالینی – قسمت دوم کار آزمایی بالینی توانایی مطالعات شاهددار در اثبات این امر که مداخله پزشک سبب […]
خرداد ۹, ۱۳۹۵
کار آزمایی بالینی

کار آزمایی بالینی Clinical Trial

کار آزمایی بالینی (Clinical Trial) یا کلینیکال ترایال یک نوع مطالعه تجربی قویترین نوع مطالعه برای اثبات رابطه علیتی است و […]