آذر ۱۳, ۱۳۹۲

فرق ژورنال معتبر از ژورنال کم اعتبار و بی اعتبار-بلک لیست وزارت علوم

در ابتدا بهتر است توضیحی در مورد ژورنال های بی اعتبار بدهم این ژورنال ها به بیان دیگر تقلبی و […]