شهریور ۱۲, ۱۳۹۶
مجله IT ایمپکت 6.95

مجله مدیریت ایمپکت ۱٫۵

قسمت ۱۹: معرفی یک مجله مدیریت ایمپکت ۱٫۵ مجله Management International Review اطلاعات مجله Management International Review  در جدول زیر […]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۶
مجله IT ایمپکت 6.95

مجله مدیریت ایمپکت ۱٫۱۳

قسمت ۱۷: معرفی یک مجله مدیریت ایمپکت ۱٫۱۳ مجله Asian Business & Management اطلاعات مجله  Asian Business & Management در […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶
مجله IT ایمپکت 6.95

مجله مدیریت ایمپکت ۱٫۸

قسمت ۱۶: معرفی یک مجله مدیریت ایمپکت ۱٫۸ مجله Service Business   اطلاعات مجله  Service Business  در جدول زیر به […]