تیر ۳, ۱۳۹۵
اهداف

اهداف فرضیات و سوالات در مقاله و تحقیق علمی

فرضیات و سوالات در یک منشور تحقیق، هدف کلی و اهداف ویژه وجود دارد. برای مشخص کردن مسیر اجرا و […]
آذر ۹, ۱۳۹۲

اهداف، فرضیات ، سوالات و متغیرهای تحقیق

قبل از شروع به انجام تحقیق، پژوهشگر باید سوالات، اهداف و فرضیاتی را که در تحقیق در پی یافتن آن […]