تیر ۳, ۱۳۹۵
اهداف

اهداف فرضیات و سوالات در مقاله و تحقیق علمی

فرضیات و سوالات در یک منشور تحقیق، هدف کلی و اهداف ویژه وجود دارد. برای مشخص کردن مسیر اجرا و […]
خرداد ۳۱, ۱۳۹۵
اهداف تحقیق

اهداف تحقیق (۲) در تدوین مقاله

اهداف تحقیق (۲) اهداف فرعی در هر تحقیقی محقق علاوه بر هدف کلی طرح که پاسخگوی بخش استنتاجی تحقیق می […]
خرداد ۲۷, ۱۳۹۵
اهداف تحقیق

اهداف تحقیق (۱) در تدوین مقاله

اهداف تحقیق ۱ قبل از شروع به انجام هر طرح تحقیقاتی محقق باید اهداف تحقیق را مشخص نماید یا به عبارت […]
آذر ۹, ۱۳۹۲

اهداف، فرضیات ، سوالات و متغیرهای تحقیق

قبل از شروع به انجام تحقیق، پژوهشگر باید سوالات، اهداف و فرضیاتی را که در تحقیق در پی یافتن آن […]