آذر ۳۰, ۱۳۹۲
پلاجیاریزم (Plagiarism) یا سرقت ادبی

اخلاق در تحقیق و مقاله پزشکی

اخلاق در تحقیق و مقاله پزشکی، بایدها و نبایدها را در حرفه‌ی پزشکی تعیین می‌کند. رعایت اصول اخلاقی نه تنها […]