کار آزمایی بالینی
کار آزمایی بالینی (۳) Clinical Trial
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵
اهداف تحقیق
اهداف تحقیق (۱) در تدوین مقاله
خرداد ۲۷, ۱۳۹۵
نمایش همه

کار آزمایی بالینی ۴ مطالعات بدون شاهد

کار آزمایی بالینی

کار آزمایی بالینی

کار آزمایی بالینی – قسمت چهارم

مطالعات بدون شاهد

به این دسته از مطالعات که مداخله وجود دارد ولی گروه شاهد وجود ندارد کار آزمایی نمی گویند.

در مطالعه ای، پژوهشگران به مبتلایان آنمی آپلاستیک شدید، قبل از انجام پیوند مغز استخوان، خون تزریق نکردند زیرا عقیده داشتند که حساسیت ایجاد شده در اثر تزریق خون، میزان رد پیوند مغز استخوان را افزایش می دهد. آنها چنین نتیجه گرفتند که با این روش، طول عمر بیماران مبتلا به آنمی آپلاستیک افزایش می یابد. این پژوهش، یک مطالعه بدون شاهد است زیرا مقایسه ای با بیماران درمان شده با سایر روشها انجام نشده است. این مطالعات بیشتر در مواردی که سنجش یک روش تشخیصی مورد نظر است به کار می رود تا در مورد بررسی اثر یک دارو. ضعف عمده چنین مطالعاتی این است که پژوهشگران روش خود را بهترین می دانند این در حالی است که تاریخ پزشکی مملو از نمونه هایی است که داروی به کار برده شده با انجام کارآزمایی بالینی شاهد دار، بعدها کنار گذاشته شده است. مساله مهم متداول شدن روشهای درمانی اثبات نشده در اثر این مطالعات می باشد که همین امر برای پژوهشگران در انجام مطالعات شاهد دار بعدی مشکلات فراوانی را به وجود آورده است لذا این نوع طرح مطالعه در حال حاضر کاملا غیر قبول بوده و در نتیجه از نتایج آن نمی توان بر بالین بیماران استفاده کرد.

کور کردن(blindness)

اعتماد بیمار به پزشک و روش درمانی، تلقی او نسبت به درمان، شرایط خارجی و ظاهر دارو از عواملی هستند که در پاسخ غیراختصاصی بیمار به دارو تاثیر می گذارند. از سوی دیگر نحوه تلقی درمانگر و نظر او نسبت به فرایند درمانی نیز بر روس نظر درمانگر نسبت به وضعیت بیمار موثر است. در کارآزمایی های بالینی سعی بر این است که این تاثیر پذیریها به حدقل برسند تا اثرات فارماکولوژیک داروها به طور خالص مورد بررسی قرار گیرند. به همین منظور روشی که در کارآزمایی های بالینی به کار گرفته می شود روش کور کردن است. در صورتی که بیمار، درمانگر و آماردان هر سه از روش درمانی یا مداخله بی اطلاع باشند مطالعه سه سو کور است. در صورتیکه پزشک معاینه کننده و بیمار از داروی تجویز شده بی خبر بوده و هیچ ایده قبلی نسبت به آن نداشته باشند مطالعه دوسوکور است و بالخره در مواردی که به دلیل محدودیت تکنیکی فقط امکان کور کردن یکی از طرفین وجود داشته باشد کار آزمایی بالینی یک سوکور مورد استفاده قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *