کار آزمایی بالینی
کار آزمایی بالینی (۲) Clinical Trial
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
کار آزمایی بالینی
کار آزمایی بالینی ۴ مطالعات بدون شاهد
خرداد ۲۱, ۱۳۹۵
نمایش همه

کار آزمایی بالینی (۳) Clinical Trial

کار آزمایی بالینی

کار آزمایی بالینی – قسمت سوم

کار آزمایی بالینی  با شاهدهای متوالی: sequential controls

-خود شاهد شده: در این کار آزمایی بالینی از همان گروه آزمایشی به عنوان شاهد نیز استفاده می گردد که مزیت این نوع از مطالعات به شمار می رود زیرا بهترین گروه شاهد که از نظر تمام متغیرهای زمینه ای شبیه گروه مورد باشند خود آن افراد هستند. مثلا در مطالعه “بررسی اثر روزه داری بر حجمها و ظرفیتهای ریوی افراد سالم” افرادی که هیچ علامت و نشانه فعلی یا سابقه ای از بیماریهای ریوی نمی دانند و در ارزیابی عملکرد ریوی نیز بیماری انسدادی یا محدود شونده ریوی نداشتند وارد مطالعه شده و قبل و حین و بعد از روزه داری ، حجمها و ظرفیتهای ریوی آنها اندازه گیری و مقایسه شد. در این مطالعه افراد به عنوان شاهد خودشان قبل از روزه داری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند .تنها مشکل این گونه طرحها در این است که تفاوت زمان انجام طرح باعث تغییر نتایج شود که در مثال فوق چنین مشکلی به چشم نمی  خورد.

-متقاطع: با انجام تغییرات اندکی در طرح مطالعاتی “خودشاهد” می توان ترکیبی از شاهدهای همزمان و خودی را به دست آورد. در این طرح از دو گروه بیمار استفاده می شود: یک گروه جهت درمان آزمایشی و گروه دوم جهت درمان شاهد یا دارونما. درمان آزمایشی و شاهد بعد از یک دوره درمان قطع می شود و بیماران طی این دوره هیچ گونه درمانی دریافت نمی کنند. این دوره قطع درمان را “دوره پاکسازی” می گویند که جهت ازی بین رفتن اثرات احتمالی روش درمانی اول می باشد و مدت آن منطبق با مدت از بین رفتن اثرات دارویی است که زمان بیشتر برای از بین رفتن اثر آن نیاز است. سپس درمان هر دو گروه را جابجا می کنند یعنی گروه اول درمان شاهد و گروه دوم درمان آزمایشی دریافت می کند. این طرح را مطالعه متقاطع گویند که طرحی قوی و مطمین برای بررسی روابط علی می باشد. از فواید این روش این است که چون دو روش درمانی برای یک گروه تکرار می شود به حجم نمونه کمتری نیاز خواهد بود و تمایز نتایج در یک گروه ارزشمندتر است. البته این روش وقتی کاربرد دارد که پس از به کار بردن درمان اول، بیماری کاملا بهبود نیابد و در بیماریهای مزمنی چون فشار خون، دیابت، آترواسکلروز، استیوآرتریت کاربرد دارد.

-کارآزمایی بالینی با شاهدهای خارجی یا تاریخی:external or historical controls

منظور استفاده از شاهدهایی است که خارج از دایره افراد مورد مطالعه قرار دارند. ممکن است در این روش از نتیجه تحقیق پژوهشگر دیگری بعنوان گروه مورد مقایسه استفاده گردد. مثال این روش بررسی درمان مبتلا به سیروز همراه با واریسهای خونریزی دهنده مری می باشد. پژوهشگران در بیماران مبتلا به سیروز الکلی و واریس مری مراجعه کننده به اورژانس، روش جراحی شنت پورتوکاوال را برای درمان افزایش فشار سیستموریدی پورت و پیشگیری از تکرار خونریزی انجام دادند. آنها طول عمر این بیماران را با بیمارانی که با سایر روشها پیش از این مطالعه درمان شده بودند مقایسه کرده و نتیجه گرفتند که شنت پورتوکاو طول عمر بیماران را افزایش می دهد. از شاهدهای تاریخی اغلب در پژوهشهای سرطان شناسی استفاده می گردد. پژوهشگر در جریان مطالعات با شاهد تاریخی باید به تغییرات سایر عوامل در طول درمان افراد شاهد نیز توجه نماید زیرا ممکن است تفاوت حاصله ناشی از تغییر در این عوامل باشد نه خود درمان. اینگنه مطالعات فاقد خصوصیت انتخاب تصادفی و کور بودن است و لذا اکثرا از اعتبار کمتری برخوردارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *