دارونما
دارونما پلاسیبو placebo
خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
کار آزمایی بالینی
کار آزمایی بالینی (۳) Clinical Trial
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵
نمایش همه

کار آزمایی بالینی (۲) Clinical Trial

کار آزمایی بالینی

کار آزمایی بالینی

کار آزمایی بالینی – قسمت دوم

کار آزمایی بالینی توانایی مطالعات شاهددار در اثبات این امر که مداخله پزشک سبب تفاوتی با قبل شده است یا نه به مراتب بیشتر از مطالعات بدون گروه شاهد است به این ترتیب وجود گروه کنترل کاملا ضروری می شود چرا که شاید تفاوت موجود ناشی از درمان آزمایشی یا عامل دیگری باشد.

کار آزمایی بالینی با شاهدهای همزمان یا موازی

برای بررسی دقیق و نظارت مستقیم در این مطالعات، داشتن دو گروه الزامی است: گروه اول روش آزمایشی را دریافت می کنند (گروه آزمایش). گروه دوم، دارونما یا روش استاندارد(گروه شاهد) تجویز می شود. گروه شاهد و گروه آزمایش باید از تمام جنبه ها به جز روش درمانی مورد نظر یکسان باشند وتفاوت بین دو گروه شاهد و گروه آزمایش باید از تمام جنبه ها به جز روش درمانی مورد نظر یکسان باشند و تفاوت بین دو گروه فقط به واسطه روش درمانی و نه عامل دیگری در نظر گرفته شود و برنامه ریزی در یک دوره زمانی یکسان در هر دو گروه بهترین راه اطمینان از از یکسان بودن مداخلات است. مساله دیگر چگونگی قرار دادن بیماران در هر دو گروه می باشد. بهترین روش برای نسبت دادن افراد به هر گروه نسبت دادن تصادفی است تا تفاوت بین هر دو گروه شاهد و آزمایش حداقل باشد. حال به ذکر انواع کارآزماییها با شاهدهای همزمان می پردازیم:

شاهدهای همزمان تصادفی شده (randomized controls): ایده آل ترین و مطمئن ترین انواع مطالعات برای نتیجه گیری سببی هستند. در این روش بیمارانی که شرط ورود به مطالعه را دارند پس از انتخاب به صورت تصادفی به دو گروه درمانی و شاهد تقسیم شده و هر گروه روش درمانی مخصوص به خود را دریافت می کنند. در این مطالعه اطمینان کاملی از نتیجه ناشی از مداخله موردنظر محققان به دست می آید. مثال چنین مطالعه ای مبتلایان به بیماری عروق کرونر هستند که می توان آنها را به طور تصادفی به دو گروه تقسیم کرد و گروهی را تحت درمان طبی و گروهی را تحت درمان جراحی قرار داد و در نهایت نتایج دو گروه را با یکدیگر مقایسه کرد. بدیهی است در چنین طرحی باید معیارهای ورود به مطالعه به گونه ای باشد که افراد نیاز قطعی به عمل جراحی نداشته باشند یا مجبور نباشیم افراد دارای بیماری سختتر را در گروه تحت درمان طبی قرار داده و به دلیل ابتلا و مرگ و میر بالاتر این افراد به غلط نتیجه گیری کنیم که فایده درمان طبی از جراحی کمتر است.

شاهدهای همزمان تصادفی نشده یا مطالعات مقایسه ای (non-randomized): از آنجا که این مطالعات در معرض انواع بسیار زیادی از تورشها هستند نتایج آنها بسیار مورد تردید است. همانگونه که در مثال قبل ذکر شد اگر نسبت دادن تصادفی بیماران به دو گروه درمان طبی و جراحی صورت نگیرد شاید بیماران کم شدت تر جراحی شده و بیماران پرخطر تحت درمان محافظه کارانه قرار گیرند که مقایسه این دو گروه که ویژگیهای یکسانی ندارند و روشهای درمانی مختلفی هم گرفته اند، نمی تواند برای ما مشخص کند که تفاوت نهایی بین دو گروه ناشی از تفاوتهای اولیه بوده یا ناشی از روشهای درمانی متفاوت می باشد.

مطالعات مورد کار آزمایی بالینی میتوانند برای مقاله isi مورد استفاده قرار گیرند. شما میتوانید جهت دریافت مشاوره متودولوژی در این مورد از خدمات موسسه بهره مند باشید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *