اهمیت انتشار مقاله علمی چیست؟
آذر ۱, ۱۳۹۲
اهداف، فرضیات ، سوالات و متغیرهای تحقیق
آذر ۹, ۱۳۹۲
نمایش همه

چگونه یک مقاله ISI یا Pubmed بنویسیم؟

مجله isi و ریجکت مقاله

مجله isi و ریجکت مقاله

isiنوشتن یک مقاله علمی برای اولین بار کار ساده ای نیست و فرد نگارنده باز از تجربیات و تسلط خوبی برای این کار  برخوردار باشد. توصیه می کنیم قبل از نگارش مقاله حتما یک دوره آموزشی مقاله نویسی شرکت کنید یا کتابی را در این زمینه بخوانید. یک مقاله علمی نه تنها باید کیفیت بالای از نظر مفهوم و محتوا داشته باشد بلکه باید از نظر ساختاری و دستوری نیز بسیار حرفه ای نوشته شود. مقاله هایی که این دو آیتم را ندارند مطمئنا توسط مجلات معتبر رد خواهند شد.

در این قسمت با بخش های مختلف یک مقاله علمی آشنا می شویم.

خلاصه یا Abstract :

این بخش، خلاصه مقاله را در بر می گیرد. نویسندگان، ادیتورها و داوران، اول از همه به سراغ این بخش می روند و اگر با این بخش به هر دلیلی ارتباط برقرار نشود نویسنده از ادامه خواندن مقاله منصرف می شود و ادیتور مقاله را ریجکت می کند. بخش خلاصه از قسمت های زیر تشکیل یافته است:

زمینه یا Background که در این بخش سوال تحقیق و هدف از انجام تحقیق در چند جمله مختصر اشاره می شود. بخش روش یا Method که در آن روش مطالعه به اختصار توضیح داده می شود. بخش نتایج شامل نتایج اصلی تحقیق می باشد و در آخر بخش نتیجه گیری یا Conclusion که نتیجه انجام تحقیق را به طور واضح نشان می دهد.

نکات مهمی را که می بایست در نگارش ابسترکت رعایت کنید: اطلاعات غیر ضروری و طولانی ندهید، از آوردن منبع خودداری کنید، از مخفف و جدول و اشاره به آن نیز اجتناب کنید.

مقدمه Introduction:

در بخش مقدمه سوال تحقیق باید کاملا واضح و به دور از هرگونه زیاده گویی بیان شود. بخش اول مقدمه مربوط به بیان سوال تحقیق، بخش دوم، بررسی متون و بخش آخر هدف از انجام مطالعه حاضر است. در این بخش به هیچ وجه وارد جزییات نشوید و از توضیحات آموزشی خودداری کنید.

روش یا Method :

در این قسمت، روش انجام تحقیق در عین خلاصه گویی ولی با شرح جزییات باید بیان شود طوریکه محققان دیگری در صورت استفاده از متد مطالعه دچار سردرگمی نشوند. همچنین محل و تاریخ انجام مطالعه، روش تحقیق، چگونگی آنالیز داده ها نیز باید در این قسمت اشاره شود.

بخش نتایج یا Results:

یافته های حاصل از آنالیز آماری در این بخش آورده می شوند و ترجیحا از نمودار و جداول استفاده شود. البته دقت کنید نتایج را در بخشهای مختلف تکرار نکنید.

بحث Discussion: در این قسمت می بایست روی یافته های تحقیق بحث کنید و یافته های مطالعه خود را با یافته های مطالعات پیشین مقایسه کنید. به هیچ وجه نتایج را در این بخش نیاورید و از تکرار یافته ها در این بخش خود داری کنید. در انتهای بحث، بخش نتیجه گیری آورده می شود و خواننده در این قسمت نتیجه نهایی سوال تحقیق را می یابد.

رفرنس ها References:

رفرنس ها به ترتیبی که در متن از آنها استفاده شده در این قسمت آورده می شوند. شیوه رفرنس نویسی نیز بر

 اساس فرمتی است که مجله آن را برای نویسندگان تعیین کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *