کنترل پلاجیاریزم
اسفند ۱۵, ۱۳۹۴
ترجمه تخصصی
اسفند ۱۶, ۱۳۹۴
نمایش همه

ویرایش علمی مقاله

یکی از مهمترین علت ها در فست ریجکت شدن مقاله ، ترجمه نامناسب مقاله می باشد. ادیتورها با دیدن ضعف ساختار زبانی، دیگر زمان برای مقاله شما صرف نمی کنند. اما وقتی مقاله شما به زیبایی نگارش و ترجمه شده باشد حتی اگر ضعف های علمی داشته باشد به شما فرصت ریوایز خواهند داد. بنابراین بسیار مهم است که مقالات علمی توسط افراد متخصص و نیتیو انگلیسی زبان مورد بازبینی قرارگیرند.
موسسه اکسپت پیپر با داشتن ادیتورها و مترجمین نیتیو آمریکایی و کانادایی با ارائه تضمینی خدمات ویرایش و ترجمه تخصصی نیتیو به اساتید و محققان ایرانی برای حصول بهترین نتیجه درچاپ مقالات علمی در نمایه های بین المللی تاپ ایندکس ، تلاش می کند.

دیدگاه ها بسته شده است