مطالعه تحلیلی
مطالعه تحلیلی و انواع آن
خرداد ۳, ۱۳۹۵
کار آزمایی بالینی
کار آزمایی بالینی Clinical Trial
خرداد ۹, ۱۳۹۵
نمایش همه

مطالعه از نوع مورد شاهدی

مورد شاهدی

مطالعات مورد شاهدی

مطالعات مورد شاهدی در این نوع تحقیقات ابتدا بیماران مطالعه مشخص شده و سپس بر اساس برخورد قبلی آنها با عامل خطر مورد نظر به دو گروه تقسیم می شوند: گروه بیماری که در مواجهه با عامل خطر بوده است و گروه بیماری که در مواجهه با عامل خطر نبوده است.

سپس برای هر یک از افراد بیمار یک یا چند شاهد انتخاب می شود و مانند گروه بیماران بر اساس مواجهه با عامل خطر به دو گروه تقسیم می شوند. سپس میزان مواجهه با عامل خطر در گزوه بیمار با میزان مواجهه در گروه شاهد مقایسه می شوند. برای حذف اثر عوامل مخدوش کننده، گروه شاهد(کنترل) به گونه ای انتخاب می شود که از نطر موجهه با عوامل مخدوش کننده مشابه گروه بیمار باشد. این همسان سازی را به دو گونه می توان انجام داد. همسان سازی جفتی یا pired matching: یعنی برای هر بیمار یک یا چند شاهد همسان در نظر گرفته می شود. مثلا برای یک پسر ۱۶ ساله بیمار ، شاهد مشابه از نطر سنی و جنسی انتخاب می شود که بیمار نباشد. همسان سازی گروهی یا frequency matching : دراین روش فراوانی عوامل مخدوش کننده در دو گروه با هم یکسان می شوند مثلا برای یکسان سازی سن و جنس پانزده بیمار با میانگین سنی ۱۳٫۵ سال همین تعداد شاهد با میانگین سنی ۱۳٫۵ سال انتخاب می کنیم و همچنین اگر ۴۰ درصد بیماران زن هستند همین درصد زن به عنوان شاهد انتخاب می شوند. مثلا برای انجام مطالعه مورد شاهدی با عنوان ” بررسی ارتباط بین استعمال سیگار و ابتلا به بیماری سارکوییدوز” به روش مورد شاهدی ابتدا به تعداد حجم نمونه، بیمارانی را با تشخیص سارکوییدوز انتخاب کرده برای هر یک از افراد بیمار یک شاهد جور یا همگن انتخاب می کنیم. سپس هر دو گروه را از نظر مصرف سیگار مورد بررسی قرا رمی دهیم. مقایسه مصرف سیگار در دو گروه مبتلا و سالم مشخص می کند که آیا مصرف سیگار می تواند منجر به سارکوییدوز شود یانه؟

مطالعات هم گروهی

در این مطالعات ابتدا گروهی از افراد انتخاب شده و بر اساس مواجهه با عامل خطر به دو گروه مواجهه یافته و مواجهه نیافته تقسیم می شوند. سپس با دنبال کردن این افراد میزان بروز بیماری مورد نطر را در دو گروه محاسبه می کنند و بر اساس اطلاعات حاصل به مقایسه میزان بروز بیماری در دو گروه مواجهه بافته و نیافته می پردازند. دو کابر د اصلی مطالعات همگروهی تعیین اتیولوژی و همچنین پیش آگهی بیماریها می باشد. این مطالعات به لحاظ جهت در گروه با جهت رو به جلو قرار می گیرند و به لحاظ زمانبندی مطالعات همگروهی را می توان با هر سه نوع زمانبندی طراحی کرد. مثلا در مطالعه همگروهی با حفظ حالت رو به جلو می توان پیامد و عامل مواجهه ای را که هر دو قبل از انجام مطالعه اتفاق افتاده اند به وسیله پرونده های بیمارستانی بررسی کرد که در این روش از نطر زمانبندی تاریخی استفاده شده است. بعضی به این نوع مطالعه به غلط همگروهی گذشته نگر می گویند اما ذکر این نکته لازم است که در مطالعات همگروهی میتوان جامعه حاضر را به به دو گروه مواجهه یافته و نیافته تقسیم کرد و آنها را تا مدت زمان معینی از جهت بروز بیماری خاص پیگیری کرد در چنین مطالعه ای عامل خطر و پیامد هر دو همزمان با انجام طرح تحقیقاتی بوده اند و از لحاظ زمانبندی همزمان می باشد. لازم به ذکر است مطالعات همگروهی به جهت نیاز به حجم نمونه بالا وصرف هزینه های اقتصادی زیاد و اینکه پیگیری اغلب مشکل بوده چون بسیاری از نمونه ها به علت طولانی شدن مدت مطالعه به دلایلی چون مهاجرت، مرگ، و یا عدم توجه به مراجعه به هنگام، مطالعه را ترک می کنند) و همچنین به دلیل تغییری که در وضعیت عامل مواجهه افراد مورد پژوهش در طول زمان ایجاد می گردد، محققین کمتر توان استفاده از این روش را می یابند. همانطور که ملاحظه می شود میتوان یک طرح را به اشکال گوناگون انجام داد ولی مساله مهم در نظر گرفتن دقت کار و همچنین تطبیق زمان و بودجه مورد استفاده و شرایط موجود می باشد که ما را در انتخاب نوع مطالعه کمک می کند.

مطالعات مورد شاهدی میتوانند برای مقاله isi مورد استفاده قرار گیرند. شما میتوانید جهت دریافت مشاوره متودولوژی در این مورد از خدمات موسسه بهره مند باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *