بررسی متون
بررسی متون تحقیق علمی
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۵
مطالعه تحلیلی
مطالعه تحلیلی و انواع آن
خرداد ۳, ۱۳۹۵
نمایش همه

مطالعه توصیفی و انواع آن

مطالعه توصیفی

مطالعه توصیفی

این مطالعه مطالعه توصیفی شامل جمع آوری و ارایه منظم پیامدها بیماریها و داده ها ست تا تصویر روشنی را از یک پدیده خاص نشان دهد. در این مطالعه سه جنبه اساسی ازشامل جمع آوری و ارایه منظم پیامدها بیماریها و داده ها ست تا تصویر روشنی را از یک پدیده خاص نشان دهد. در این مطالعه سه جنبه اساسی از بیماری یا پیامد مورد نظر بررسی می شود که شامل شخص (سن جنس وضعیت تاهل نژاد و…)، مکان (وضعیت جغرافیایی، شهر یا روستا)، زمان (فصول خاص ، ساعات خاص) می باشد.

مثلا در یک مطالعه توصیفی در مورد افسردگی به این نتیجه رسیده ایم:

شخص: بیماری در سنین جوانی در مردان  و در افراد مجرد بیشتر است.

مکان: بیماری در شهرها بیشتر از روستاهاست.

زمان: بیماری در زمستان شایعتر از تابستان است.

اکنون به توضیح انواع مطالعه توصیفی مشاهده ای  می پردازیم.

گزارش-موردی

بررسی دقیق یک تا پنج مورد از پدیده ای خاص (بیمار، موقعیت بالینی خاص، یک فعالیت یا حتی یک سازمان ) که تاکید بیشتری بر ارزیابی جنبه های نادر آن  پدیده برای فهم بهتر و ارزیابی تاثیر آن بر بهبود روند تصمیم گیری (تصمیم گیری بالینی) در موارد مشابه دارد.

سری موردها

بررسی پنج تا پانزده مورد از یک پدیده نادر وجستجو جهت یافتن نکات مشترک و منحصر به فرد آنها که به همان هدف مطالعات گزارش موردی انجام می شود. این نوع از مطالعات می توانند با مطالعات مقطعی اشتباه شوند از این جهت توجه به این واقعیت که در مطالعات سری موردها همانند مطالعات گزارش موردی تاکید بر مشاهدات منفرد و دقیق تک تک موارد است و تعیین جامعه هدف به علت نادر بودن پدیده بسیار مشکل یا غیر ممکن است می تواند کمک کننده باشد.

مقطعی

بررسی کمی و کیفی متغیرهایی است که در یک مقطع مشخص در جامعه وجود دارند و شامل این موارد می باشند: خصوصیات فیزیکی مردم، مواد و محیط، خصوصیات اجتماعی و اقتصادی مردم، رفتار و عملکرد مردم،حوادث به وقوع پیوسته در یک جمعیت و خصوصا بررسی خصوصیات گروهی بیمار مشابه. از نمونه های بسیار خوب این مطالعات می توان می توان به سرشماری هایی که هر چند سال یکبار انجام می گیرد اشاره کرد. همچنین از نمونه های بارز دیگر این مطالعات می توان بررسی فراوانی، شیوع،  و یا بروز یک بیماری در مقطع خاصی از زمان یا تعیین آگاهی ، نگرش ، و عملکرد گروهی از مردم در خصوص موضوع معینی می باشد.

یکی از تفاوتهای گزارش موردی و سری موارد با مطالعات مقطعی نحوه گزارش دهی آنهاست بدین شرح که در مطالعات گزارش موردی و سری موارد محقق به شرح و توصیف تک تک افراد مورد تحقیق می پردازد و در مطالعات مقطعی توصیفی به جای گزارش تک تک بیماران از شاخصهای آماری مرکزی و پراکندگی همچون میانگین،درصد فراوانی و انحراف معیار استفاده می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *