انواع ایمپکت فاکتور
ایمپکت فاکتور (IF) و انواع آن
دی ۸, ۱۳۹۵
چاپ کتاب در آمازون
چاپ کتاب در آمازون
فروردین ۱۹, ۱۳۹۶
نمایش همه

متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق به دو نوع کیفی و کمی تقسیم می شوند. متغیر کیفی شامل متغیرهای اسمی و رتبه ای و متغیر کمی شامل متغیرهای فاصله ای و نسبتی می شود.

اولین انواع متغیرهای تحقیق متغیرهای اسمی می باشد: بر اساس آنها می شود نمونه های تحقیق را به گروههایی تقسیم کرد و نام آن گروه را بر آنها گذاشت. مثل جنس و گروه خونی. هیچ گونه عملیات ریاضی روی این داده ها قابل انجام نیست.

متغیرهای رتبه ای: که علاوه بر تقسیم نمونه های تحقیق بر اساس آنها به گروهها و نهادن نام آن گروه را بر آنها میتوان رتبه هر گروه را در میان همه گروهها مشخص کرد. مثل شدت بیماری(خفیف متوسط و شدید). متغیرهای رتبه ای خصوصیات متغیر اسمی را هم دارند. تنها عملیات کمتر یا بیشتر برای آنها ممکن است. حاصل سنجش متغیرهای کمی را می توان را در غالب عدد بیان کرد و خود به دو نوع زیر تقسیم میشود:

متغیرهای فاصله ای: علاوه بر تقسیم نمونه های مورد تحقیق بر اساس آنها به گروهها و نهادن نام آن گروه را بر آنها و تعیین رتبه هر گروه در میان همه گروهها میتوان فاصله بین گروهها را هم مشخص کرد. در این نوع متغیرها نسبت بین دو گروه قابل اندازه گیری نیست مثل دما. میتوان گفت که دمای جسمی با دمای ده درجه ، ۵ درجه از جسمی با دمای ۵ درجه بیشتر است ولی نمی توان گفت که دمای جسم اول دو برابر جسم دوم است. این محدودیت از عدم وجود یک صفر واقعی ناشی می شود. یعنی نمیتوان گفت جسمی که صفر درجه دما دارد هیچ گرمایی ندارد. متغیرهای فاصله ای تمام خصوصیات متغیرهای رتبه ای را دارند. عمیلیات کمتر و بیشتر و جمع و تفریق برا ی آنها امکان دارد.

متغیرهای نسبتی: علاوه بر تقسیم نمونه های تحقیق بر اساس آنها به گروهها و نهادن نام آن گروه را بر آنها و تعیین رتبه هر گروه در میان همه گروهها و فاصله بین گروهها می توان نسبت دو گروه را به هم معلوم کرد. مثلا متغیر طول قد یک متغیر نسبتی است. متغیرهای نسبتی تمام خصوصیات متغیرهای فاصله ای را دارند. عمیلیات کمتر و بیشتر و جمع و تفریق و ضرب و تقسیم برای آنها ممکن است.

یک تقسیم بندی دیگر برای متغیرهای کمی به شکل زیر است:

متغیرهای کمی گسسته: فقط شامل اعداد صحیح می شوند. اهشار نمی پذیرد. مانند بعد خانوار.

متغیرهای کمی پیوسته: از قبیل قد و وزن که اعشار می پذیرد.

معمولا پروپوزالها دارای جدولی هستند که به آن جدول متغیرهای تحقیق می گویند و لازم است محقق آن جدول را با توجه به توضیحات فوق تکمیل کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *