مقاله ISI (قسمت دوم)
دی ۱۱, ۱۳۹۴
مجله isi و ریجکت مقاله
عوامل ریجکت مقاله در مجله ISI
دی ۲۰, ۱۳۹۴
نمایش همه

رتبه بندی ایندکس مجلات

سوالی که اکثر اوقات ذهن هر پژوهشگر، محقق و مقاله نویسی را که درخواست ثبت پژوهش خود در مجله ای را دارد به خود مشغول می کند، این است که؛ آیا مجله های حاوی مقاله های علمی-پژوهشی شامل ایندکس هستند؟ اگر بله این مجله ها دارای چه نوع ایندکس هایی هستند؟ و مهم تر اینکه چگونه می توان ایندکس مجلات و درجه و رتبه بندی آن ها را از یکدیگر تمیز داد؟

برای پاسخ به این سوال مهم در زمینه ایندکس مجلات ابتدا انواع درجه  و رتبه بندی مجلات را به تفکیک نام می بریم.

این درجه و رتبه بندی به ترتیب عبارتند از:

–         مجله های ISI W.O.S

–         مجله های ISI listed

–         مجله های غیر ISI معتبر

–         مجله های ISC

–         مجله های علمی-پژوهشی و علمی_ترویجی

نحوه تمیز درجه و رتبه بندی مجله ها:

برای مورد اول یعنی، مجله های ISI WOS بهترین، ساده ترین و البته مطمین ترین روش به این صورت است که وارد سایت تامسون رویترز با لینک: http://ip-science.thomsonreuters.com/ میشوید و شماره ISSNمجله را وارد می کنید، در صورتیکه در قسمت Coverage مجله یکی از موارد:

–         Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science)

–         Science Citation Index Expanded™ (Web of Science)

–         Social Sciences Citation Index® (Web of Science)

موجود باشد و IF (Impact Factor) آن در لیست (Journal Citation Report) JCR که هرساله توسط موسسه تامسون درنظر گرفته و منتشر می شود نیز موجود باشد؛ این مجله جزو مجلات WOS می باشد.

مجلات دارای ایتدکس WOS از اعتبار علمی بالاتر یا به عبارت دیگر کیفیت بالاتر علمی برخوردار هستند و البته برای رسیدن به این درجه تلاش فراوانی داشته اند و مقالات بسیار خوب و با کیفیت نیز چاپ کرده اند و مدیریت قوی به لحاظ بررسی محتوای مقالات داشته و دارند

برای دسته دوم نیز از همین روش استفاده می کنیم اما در این مورد در قسمت Coverage با یکی ازکلمات: BIOSIS و یا Zoological Records روبرو می شویم که این نشان دهنده ISI-Listed بودن مجله است. این دسته از مجلات هم جزو تامسون رویترز یا همان ISI دسته بندی میشوند ولی اعتبار و ارزش اونها به اندازه WOS نیست.

در مورد گروه بعدی که همان مجلات غیر ISI و در عین حال معتبر هستند باید گفت که این مجله ها دارای یکی دیگر از نمایه های بین المللی معتبر را دارا هستند ازقبیل:  مثل:(CABI, Pumed, Medline Scopus (SJR, وحتی توسط ناشران با اعتبار دیگر شامل: Wiley  وSAGE – OVID – Springer – Elsevier منتشر می شوند.

  ISC (Islamic Science Citation). این گروه هم کاملاً از نامشان بر می آید درواقع مجلاتی هستند که در پایگاه استنادی جهان اسلام منتشر می شوند.

 همانطور که می دانید دانشگاه آزاد اسلامی مجلاتی را قابل به اخذ و دارا بودن مدرک علمی-پژوهشی و یا علمی-ترویجی می داند که برای تمیز آنها این ۳ مورد را پیشنهاد می کنند:

  1. جستجو در وب سایت وزارت بهداشت با لینک:

http://aac.behdasht.gov.ir/uploads/Iran_Journals.pdf

  1. جستجو در وب سایت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با لینک:

journals.msrt.ir

۳٫   رجوع به وب سایت رسمی مجله مورد نظر و حصول اطمینان از تاریخ و شماره مجوز امتیاز علمیپژوهشی/ علمی ترویجی از طرف کمیسیون بررسی مجلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *