اهداف تحقیق
اهداف تحقیق (۲) در تدوین مقاله
خرداد ۳۱, ۱۳۹۵
بلک لیست وزارت علوم
بلک لیست وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد
آذر ۲۲, ۱۳۹۵
نمایش همه

اهداف فرضیات و سوالات در مقاله و تحقیق علمی

اهداف

فرضیات و سوالات

در یک منشور تحقیق، هدف کلی و اهداف ویژه وجود دارد. برای مشخص کردن مسیر اجرا و روش آنالیز اطلاعات باید برای هر یک از اهداف، یک سوال یا فرضیه نوشت. در یک نگاه کلی می توان، اهداف را به دو گروه تقسیم بندی کرد. بعضی از اهداف در پی یافتن یک شاخص توصیفی برای متغیر هستند مثلا تعیین طول بند ناف جنین به به سانتیمتر. در پایان طرح در پاسخ به این هدف، یک عدد مشخص می گردد که همان میانگین طول بند ناف است، پس این هدف از نوع توصیفی می باشد. دسته دیگری از اهداف از نوع تحلیلی هستند یعنی حالت تفسیر و مقایسه دارند و ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهند. به عنوان نمونه “تعیین ارتباط طول بند ناف جنین و آپگار هنگام تولد”. در این هدف ارتباط بین طول بند ناف جنین و آپگار هنگام تولد بررسی می شود در نتیجه این هدف از نوع تحلیلی است. به عنوان یک اصل، برای هر هدف توصیفی یک سوال و برای هر هدف تحلیلی یک فرضیه مطرح می شود.

فرضیه چیست؟ پیش داوری و پیش بینی عالمانه ای که رابطه بین دو یا چند متغیر را بیان می کند و از طریق آزمایش علمی صحت و سقم آن تعیین می گردد. یک فرضیه خوب باید کوتاه، رسا قابل فهم و تا حد امکان بر اساس واقعیتهای علمی و یافته های تجربی تعیین گردد. در ضمن در آن از تغییراتی استفاده شده باشد که مستقیما با عنوان تحقیق مرتبط باشند. نکته مهم این است که فرضیات مختلف یک طرح نباید با یکدیگر متناقض باشند. در این بخش به انواع فرضیات می پردازیم.

فرضیه آماری صفر یا خنثی(H0): در اینو نوع فرضیه هرگونه تفاوت یا ارتباط بین متغیرها رد می شود مثلا در مورد تاثیر وارساتان بر کاهش میزان فشار خون،فرضیه صفر عبارت است” وارساتان هیچگونه اثری بر کاهش فشار خون ندارد”.

فرضیه و تحقیق H1 : پیش بینی و جهت گیری محقق را نشان میدهد که به ۲ دسته تقسیم می شود:

فرضیه دو دامنه: اختلاف را بدون در نظر گرفتن سمت و جهت بیان می کند. فرضیه دو دامنه مثال قبل را بدین شکل می توان بیان کرد”وارساتان بر فشار خون موثر است”.

فرضیه یک دامنه: جهت گیری محقق را در نوع تفاوت بیان می کند. فرضیه یک یک دامنه مثال قبل به این صورت می باشد: “وارساتان باعث کاهش فشار خون می گردد”.

مثلا عنوان “تعیین ارتباط بین طول بند ناف جنین و آپگار هنگام تولد” را در نظر بگیرید. همانظور که ذکر شد هدف کلی این طرح دارای سه هدف ویژه می باشد: تعیین طول بند ناف جنین به سانتیمتر، تعیین آپگار هنگام تولد، برای هر هدف ویژه یک سوال یا فرضیه خواهیم داشت، پس در طرح فوق، مجموعا سه سوال یا فرضیه .جود دارد. اهداف ویژه ۱ و ۲ اهدافی توصیفی هستند بنابراین برای آنها سوال طراحی می کنیم:

طول بند ناف جنین چند سانتیمتر است؟ آپگار هنگام تولد نوزاد چند است؟ اما هدف ویژه ۳ در پی یافتن یک ارتباط است پس نیاز به یک فرضیه دارد و با توجه به نظر محقق می توانیم هر یک از فرضیات زیر را در نظر بگیریم: فرضیه صفر، بین طول بند ناف جنین و آپگار هنگام تولد ارتباطی وجود ندارد. فرضیه تحقیق، بین طول بند ناف جنین و آپگار هنگام تولد ارتباط وجود دارد(دو دامنه)، افزایش طول بند ناف جنین منجر به بالا رفتن آپگار هنگام تولد می شود.

برای روشن تر شدن مطلب در اینجا یک مثال از عنوان، اهداف، فرضیات و سوالات بیان می شود.

عنوان: مقایسه میانگین نمرات اعضای کمیته پژوهشی دانشجویی با سایر دانشجویان دانشگاه شیراز در سال ۸۵

هدف کلی: مقایسه میانگین نمرات اعضای کمیته پژوهشی دانشجویی با سایر دانشجویان دانشگاه شیراز

اهداف ویژه:

تعیین میانگین نمرات اعضای کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه شیراز

تعیین میانگین نمرات سایر دانشجویان  دانشگاه شیراز

مقایسه میانگین نمرات اعضای کمیته پژوهشی دانشجویی با سایر دانشجویان دانشگاه شیراز

سوالات و فرضیات:

میانگین نمرات اعضای کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه شیراز چقدر است؟

میانگین نمرات سایر دانشجویان  دانشگاه شیراز چقدر است؟

میانگین نمرات اعضای کمیته پژوهشی دانشجویی با سایر دانشجویان دانشگاه شیراز تفاوتی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *