اهداف تحقیق
اهداف تحقیق (۱) در تدوین مقاله
خرداد ۲۷, ۱۳۹۵
اهداف
اهداف فرضیات و سوالات در مقاله و تحقیق علمی
تیر ۳, ۱۳۹۵
نمایش همه

اهداف تحقیق (۲) در تدوین مقاله

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق (۲)

اهداف فرعی در هر تحقیقی محقق علاوه بر هدف کلی طرح که پاسخگوی بخش استنتاجی تحقیق می باشد می تواند به دنبال اهداف دیگری که حتی در راستای هدف کلی طرح نمی باشند نیز باشد. مثلا به دنبال اثر متغیرهای زمینه ای بر میزان بروز یک بیماری که در حقیقت این اهداف پاسخگوی بخش استقرایی تحقیق می باشند و گر چه محقق در ابتدای تحقیق بهتر است آنها را معین نماید ولی ملزم به پیگیری و پاسخگویی به آنها نمی باشد. باید توجه داشت که اهداف فرعی طرح، هدف کلی تحقیق را تحت اشعاع قرار ندهند. مثلا در تحقیقی با عنوان ” تعیین ارتباط بین طول بند ناف جنین و آپگار هنگام تولد” هدف کلی، ارتباط بین طول بند ناف جنین و آپگار هنگام تولد است. اهداف ویژه به این ترتیب است: تعیین طول بند ناف جنین با سانتیمتر، تعیین آپگار هنگام تولد، تعیین ارتباط بین طول بند ناف جنین و آپگار هنگام تولد. اهداف فرعی شامل : تعیین ارتباط بین طول بند ناف جنین و آپگار هنگام تولد به تفکیک جنسیت، تعیین ارتباط بین سن جنین و طول بند ناف. توجه داشته باشید که اهداف طرح باید به صورت منطقی بیان شوند، به صورت عملی و قابل اندازه گیری بیان شوند، واقع بینانه باشند، روشن و واضح بیان شوند، با افعال قابل سنجش بیان شوند(افعال مناسب: تعیین کردن، مشخص کردن و مقایسه کردن، افعال نامناسب: درک کردن، فهمیدن، اعتقاد داشتن). هدف کلی به صورت جمله و سایر اهداف به صورت عبارت نگاشته شوند گرچه در نگارش اهداف یک مطالعه نباید به نوع تحقیق اشاره کرد، نگارش اهداف متاثر از روش انجام تحقیق می باشد و حتی می توان از روی نحوه نگارش اهداف به نوع مطالعه پی برد. درنوشتن اهداف مطالعات تحلیلی باید به جهت مطالعه دقت کرد و چنانکه مطالعه ای جهت رو به جلو دارد همچون مطالعات همگروهی در نوشتن اهداف نیز این جهت رعایت شود و اگر مطالعه ای همچون مطالعات مورد شاهدی جهت رو به عقب داشته باشد نیز باید این موضوع در نگارش اهداف لحاظ گردد. مثلا در تحقیقی در پی اثبات ارتباط بین زخم سوراخ شده پپتیک و مصرف مواد مخدر می باشد در ذیل به اهداف تحقیق به صورتی که محقق طرح را به صورت مورد شاهدی یا همگروهی انجام دهد اشاره میگردد. در نوع مطالعه مورد شاهدی. هدف کلی: ارتباط بین زخم سوراخ شده پپتیک و استعمال مواد مخدر تعیین می گردد. اهداف ویژه: تعیین میزان مصرف موارد مخدر در گروهی که مبتلا به زخم سوراخ شده پپتیک هستند، نیستند و مقایسه بین دو گروه. در نوع مطالعه همگروهی، هدف کلی ارتباط بین استعمال موارد مخدر و زخم سوراخ شده پپتیک تعیین می شود. اهداف ویژه مانند قبل می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *