کار آزمایی بالینی
کار آزمایی بالینی ۴ مطالعات بدون شاهد
خرداد ۲۱, ۱۳۹۵
اهداف تحقیق
اهداف تحقیق (۲) در تدوین مقاله
خرداد ۳۱, ۱۳۹۵
نمایش همه

اهداف تحقیق (۱) در تدوین مقاله

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق ۱

قبل از شروع به انجام هر طرح تحقیقاتی محقق باید اهداف تحقیق را مشخص نماید یا به عبارت دیگر سوالی که در تحقیق به دنبال آن است و یا فرضیه ای را که در صدد اثباتش می باشد را مشخص نماید. همچنین جهت تدوین بهتر طرح تحقیقاتی و رسیدن به اهداف تحقیق مورد نظر، تعیین متغیرها، نوع و مقیاس آنها بسیار کمک کننده می باشد. در این قسمت به بیان چگونگی نگارش اهداف یک طرح تحقیقاتی می پردازیم. اهداف پژوهش مستقیما اط موضوع پژوهش مشتق می شوند و با ذکر آنها حدود کار و مراحل رسیدن به هدف روشن می شود. محقق با تنظیم اهداف طرح اولا می تواند دریابد که به چه اطلاعاتی نیاز دارد و اینکه از چه راههایی می تواند این اطلاعات را گردآوری نماید به بیان دیگر زیربنای متدولوژی هر طرح تحقیقاتی با نوشتن اهداف مشخص می شود.

اهداف کلی

اهداف کلی چیزی است که در انتهای طرح به آن خواهیم رسید و تجزیه تحلیل نتایج آماری تعیین کننده آن است. باید توجه کرد که هدف کلی در قالب یک جمله رسا و قابل فهم بیان گردد. هدف کلی باید چنان خلاصه و گویا باشد که سایر محققین نیز در صورت نیاز بتوانند آنرا انتخاب و برای انجام یک تحقیق مشابه به کار گیرند. هر قدر محقق هدف کلی را مشخصتر بیان کند راه را برای انجام مراحل بعدی تحقیق خود هموارتر کرده است.

اهداف ویژه

برای رسیدن به هدف کلی طرح منظقی است که آن را به اجزای کوچکتر تبدیل کنیم تا دقیقتر مسیر رسیدن به هدف کلی را بیابیم. به این تقسیم بندی های هدف کلی ، اهداف ویژه گویند که ره رسیدن به هدف کلی را گام به گام مشخص می کند و مجموعه نتایج اهداف ویژه ما را به هدف کلی پژوهش می رساند. به عبارت دیگر هدف ویژه نتیجه ای است که در هر مرحله طرح تحقیقاتی به آن دست می یابیم. ذکر این نکته لازم است که گرچه اهداف ویژه هدف از انجام هر بخش از تحقیق را نشان می دهند اما هرگز نباید به گونه ای نگاشته شود که در آن به روش کار اشاره گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *