نرم افزار SPSS
نرم افزار SPSS و آنالیز آماری مقاله
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۵
پرسشنامه
پرسشنامه مقاله ISI و پژوهش
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۵
نمایش همه

اخلاق در پژوهش و رعایت اصول اخلاقی در مقاله isi

اخلاق در پژوهش

اخلاق در پژوهش

مسئولیت رعایت اخلاق در پژوهش بر عهده پژوهشگر اصلی است. او باید اطمینان دهد که همه موارد اخلاقی و انسانی در تحقیق را رعایت می کند و هر مساله مورد پژوهش و سوال را به اطلاع شورا و یا کمیته اخلاق پژوهش می رساند. اگر تحقیق پیرامون موضوعی است که تا حدودی با عرفیات جامعه مغایرت دارد و امکان دارد قابل پسند عامه نباشد با دلایل و توضیح کافی طرح و هدف از انجام کار را برای افرا مورد پژوهش تبیین نموده و از شرکت در پژوهش آنها مشتاقانه استقبال نماید. اما اگر توضیحات کافی نبود و افراد مورد پژوهش راضی نشدند هیچگاه آنها را مجبور به تنجام پژئهش ننماید. چرا که در قبال آن مسوول خواهد بود. جهت ارزیابی و نکات اخلاقی در یک تحقیق یا مقاله isi محقق باید فرمی را با در مورد چگونگی انجام تحقیق و رعایت اصول اخلاقی در آن تکمیل نماید.

در هر مطالعه کارآزمایی بالینی محقق باید علاوه بر رعایت اصول کلی اخلاق پژوهش، به نکات زیر هم توجه داشته باشد:

محقق باید مسیر پیشرفت طرح تحقیقاتی خود را در مراحل مختلف در اختیار کمیته اخلاقی قرار دهد و در برابر آن مسوول می باشد.

محقق باید خلاصه ای از کارآزمایی بالینی خود را سالانه در اختیار کمیته اخلاق قرار دهد و  یا اگر کمیته فاصله های کمتری را منظور نمود باید بر طبق آن عمل نماید.

هیچگونه تغییر و یا بازبینی در محتوای پروتکل نباید بدون نوشتن پیشنهاد انجام آن به کمیته اخلاقی صورت پذیرد به جز مواردی که احتمال خطر می رود و برای زدودن آن، تغییر نیاز می باشد و یا در زمانی که تغییرات تنها شامل اجرای کاربردی یا منسجم کارآزمایی می شود.

محقق باید گزارش موارد زیر را عینا به اطلاع کمیته اخلاق برساند.

هر گونه تغییر یا انحراف از مسیر مشخص در پروتکل برای حذف فوری خطرات موجود برای موضوعات کارآزمایی.

تغییراتی که ریسک رخداد مورد نطر را افزایش می دهند و یا مشخصا مسیر کارآزمایی را دستخوش تغییر می سازند.

تمامی عوارض جانبی و واکنشهای دارویی که می تواند وخیم و یا غیر قابل انتطار باشد.

اطلاعات جدیدی که اثر معکوس بر روی عنوان داشته و یا مسیر کارآزمایی را مشخص می کند.

اگر محقق بخواهد گام در انجام تحقیقی بردارد که با شرکتهای دارویی ارتباط دارد باید مراحل زیر را عینا رعایت کند.
  • پروتکل مطالعه را به طور کامل و مفصل بنویسد که شامل اطلاعات بیمار و یا داوطلب و فرم های گزارش مورد می باشد.
  • تاییدیه های پروتکل را از کمیته های مورد نظر اخلاقی بگیرد.
  • مراحل قانونی انجام کار در بخشهای متعدد و بیمارستان طی می شود.
  • جایگاه اولین ملاقات را مشخص کند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *