ترجمه

Translation

ترجمه  تخصصی مقالات
به انگلیسی و فارسی
به صورت کاملا نیتیو
 بازبینی و تضمین رایگان
editing

Editing

ویرایش تخصصی مقاله
توسط متخصص مرتبط
به صورت کاملا حرفه ای
 با کیفییت و ضمانت
Endnote

EndNote

رفرنس نویسی
شماره گذاری منابع
به صورت تخصصی
با نرم افزار EndNote
چک پلاجیاریزم

Plagiarism

بررسی درصد مشابهت
یا سرقت ادبی مقالات
با نرم افزار
iThenticate
داوری مقاله

آنالیز آماری

آنالیز داده تحقیق علمی
متخصص با تجربه آمار
SPSS
Meta-Analysis
imgres1400x300 (1)

پرداخت ارزی

واریز مبلغ چاپ
با نرخ بسیارمناسب
PayPal
Master-Visa
چاپ کتاب

چاپ کتاب

نشر کتاب و مقاله
بین الملی
آمازون
سایر انتشارات
journal

انتخاب ژورنال

ارزیابی مقاله علمی
انتخاب مجله مناسب
سابمیت مقاله
ویرایش مقاله

لیست مجلات ISI

لیست مجلات ISI به تفکیک رشته های تخصصی مختلفدر این لیست ها حداقل ده تا پانزده مجله بسیار با کیفیت و تخصصی برای شما انتخاب و گلچین شده اند. این لیست با توجه به تجربه چندین ساله کارشناسان موسسه اکسپت پیپر تهیه شده است.